gallery/1200px-hupam

H.U.P.M.

HRVATSKO UDRUŽENJE

PRIRODNE MEDICINE

UTICAJ BORAVKA U TUNELIMA RAVNE NA PSIHOFIZIČKO BLAGOSTANJE POSJETILACA

 

Od 21. juna 2018 godine do 24. juna 2018 godine sprovedeno je istraživanje efekta boravka u tunelima Ravne. Naime, ispod Bosanske doline piramida u drevna vremena je izgradjena kompleksna mreža prolaza, raskrsnica, prostorija i podzemnih vodenih akumulacija. Otkriće ovog labirinta je najavio pronalazač bosanskih piramida dr sci Semir Osmanagić u svojoj knjizi iz 2005 godine bazirajući svoju hipotezu na sličnim primjerima podzemnih tunela ispod piramida u Egiptu, Kini Meksiku i drugim zemljama.

Kako brojni posjetioci tunelima Ravne svjedoče o pozitivnim efektima njihovog boravka na zdravstveno stanje, istraživači Vesna Anastasija Božović i mr Marija Popović su sastavili upitnik i obuhvatili uzorak od 156 posjetlaca, kako bi dokazali tvrdnje posjetilaca.

Osnovni cilj istraživanja predstavlja određivanje nivoa psihološke i zdravstvene dobrobiti posjetilaca tunela kroz koje bi se utvrdio uticaj date sredine na psihofizičko stanje ljudi nakon boravka u tunelima. Svrha istraživanja jeste da se podigne svijest ljudi o značaju posjete tunelima kao mogućnosti da podignu nivo psihofizičke dobrobiti.

U istraživanju je učestvovalo 156 ispitanika, od kojih su 100 ispitanika ženskog roda, 56 isptanika muškog roda. Ispitanici su starosne dobi od 6 do 81 godine. Ispitanici su popunjavali upitnike na srpsko-hrvatsko-bosanskom, engleskom, njemačkom, francuskom jeziku, što znači da je uzorak reprezentativan i predstavlja širok spektar populacije.

Upitnici su sadržavali 15 tvrdnji o pozitivnom psihološkom i fizičkom zdravstvenom učinku boravka u tunelima Ravne na ljudski organizam, na koje su ispitanici odgovarali sa skalom: U potpunosti se odnosi na mene, uglavnom se odnosi na mene, neodlučan sam, uglavnom se ne odnosi na mene i uopće se ne odnosi na mene.

Rezultati istraživanja su pokazali da je čak 62 % ispitanika odgovorilo sa: U potpunosti se odnosi na mene, 17 % ispitanika je odgovorilo sa: Uglavnom se odnosi na mene, 14, 6 % ispitanika je odgovorilo sa: Neodlučan sam, 3, 5 % ispitanika je odgovorilo sa: Uglavnom se ne odnosi na mene i  6, 9 % ispitanika je odgovorilo sa: Uopšte se ne odnosi na mene.

Takodje rezultati su pokazali da 79,9 % ispitanika osjeća značajne psihološke i fizičke zdravstvene dobiti od boravka u tunelima Ravne, 14, 6 % ispitanika su neutralni u odnosu na zdravstvene prednosti boravka u tunelima Ravne, dok su 10, 4 % ispitanika istakli da ne osjećaju psihofizičke dobrobiti od boravka u tunelima i ljekovitim prostorijama tunela.

Imajući u vidu rezultate ispitivanja, uočava se statistički značajna razlika i može se tvrditi da boravak u tunelima Ravne ima psihološke i fizičke zdravstene dobrobiti na ljudski organizam.

Najveći broj ispitanika je najbolje ocijenio stavke: Nakon posjete tunelima Ravne sveukupno se osjećam bolje nego prije ulaska u njih, poslije posjete tunelima osjećam da su mi misli i misaoni tok smireniji, posjeta tunelima Ravne je na mene uticala pozitivno.

Nešto manji rezultat je zapažen na stavkama: Nakon posjete tunelima osjećam da mi je cirkulacija bolja, nakon posjete tunelima Ravne osjećam želju za promjenom dosadašnjeg stila života, simptomi tjelesnog bola su prestali ili su se smanjili poslije posjete tunelima.

Za stavku koja se odnosi na smanjenje simptoma tjelesnog bola, postoji objašnjenje da  ima ispitanika koji nisu osjećali fizički bol prije posjete tunelima, te nisu mogli ni registrirati smanjenje istog.

Ipak i za stavke za koje kažemo da je slabiji rezultat u odnosu na druge, postoji statistički značajna razlika, te možemo tvrditi da je posjeta Tunelima Ravne kod naših ispitanika djelovala i na smanjenje fizičkog bola i na bolju cirkulaciju.

Ovo istraživanje je pokazalo da boravak u tunelima Ravne ima značajno psihološko i zdravstveno pozitivno djelovanje na ljudski organizam.

Preuzmite knjigu koja mijenja živote ljudi i u kojoj se krije istinska moć da od svog života stvorite sve što poželite

gallery/aaa
* indicates required